Deklaracja zgodności

Ta strona wykorzystuje pliki cookies m.in. do analizy statystycznej ruchu oraz do dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie.

Strona główna | Newsletter

Przedszkole Samorządowe nr10

im. Jana Pawła II

AKTUALNOŚCI
 
Rekrutacja uzupełniająca - potwierdzenie

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI P R Z Y J Ę T Y CH W REKRUTACJI UZUPEŁNIAJACEJ DO PRZEDSZKOLA NR 10
OD 1.09.2024r.
 

Rodzice dzieci, które zostały zakwalifikowane do P-10 od 1.09.2024r. zobowiązani są w terminie od 20.06.2024r. (czwartek) do 27.06.2022r. (czwartek ) do godz. 10.00 (jest to termin bezwzględny ) złożenia wypełnionej Informacji o Opłatach , która potwierdza wolę uczęszczania dziecka do przedszkola:


-Informację o opłatach za korzystanie z wychowania przedszkolnego i za korzystanie z wyżywienia w Samorządowym Przedszkolu Nr 10 im. Jana Pawła II

( druk do pobrania poniżej)

Karta opłat


Proszę wydrukować zamieszczony załącznik, wypełnić, podpisać i wrzucić do oznaczonej skrzynki obok drzwi wejściowych (skrzynka do której składane były wnioski zapisu do p-la na zewnątrz ) w godzinach pracy przedszkola tj. od poniedziałku do piątku od 6.30-17.30. lub bezpośrednio w sekretariacie.

Na dokumentach należy wypełnić zaznaczone na szaro pola drukowanymi literami., podpisać przez oboje rodziców/opiekunów prawnych. Dziecko może skorzystać w przedszkolu od 1.09.2023r. z 3 posiłków:

Śniadanie godz. 8.30 opłata 3,00zł

Obiad godz. 11.30 opłata 6,00 zł

Podwieczorek godz. 14.30 opłata 3,00zł

Za 3 posiłki opłata 12,00 zł

Przedszkole Nr 10 przy ul. Strąkowej 7 czynne jest w godzinach od 6.30-17.30 , Oddziały P-10 przy ul. J. K Przyzby 1 od 7.00-17.30.

Bezpłatne godziny obowiązują w Przedszkolu nr 10 od godz.8-13. Dzieci 6 letnie (kończą sześć lat w roku kalendarzowym 2023) od września 2023r.nie ponoszą opłaty za pobyt w przedszkolu (płacą tylko za wyżywienie).

Rodzice dzieci do lat 6-ciu płacą 1,14 zł za każdą rozpoczętą godzinę (poza bezpłatnymi godzinami tj. między 8-13).

Z obniżonej opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu mogą skorzystać dzieci: -0,57 zł, jeżeli rodzic dołączy scan lub zdjęcie aktualnej na dzień 1.09.2023r. karty KKR3+ lub karty N,

-0,00 zł jeżeli rodzic przedstawi aktualna kartę KKR3+ oraz kartę N . Do rodzica należy przedstawienie w sekretariacie aktualnej karty gdy poprzednia straci ważność . Brak aktualnej karty skutkuje opłatą w kwocie 1,14 zł/h, od następnego miesiąca kiedy karta traci ważność.

 Do góry
 
Strona g³ówna Strona g³ówna